انتقال گردشگران مقیم درکمپ های چادری به کمپ مسقف درصورت بارندگی شدید

ستاد بحران کیش درصورت افزایش بارندگی آماده انتقال گردشگران مقیم در کمپ های چادری به کمپ مسقف است.

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، با تمهیدات اندیشیده شده درخصوص تامین رفاه گردشگران نوروزی ، ستاد بحران کیش آماده است درصورت شدت یافتن بارندگی نسبت به انتقال گردشگران ساکن درکمپ های چادری اقدام کند.

براساس اعلام ستاد بحران ، چنانچه بارندگی افزایش یابد ساکنان کمپ های چادری به کمپ مسقف نمایشگاه بین المللی جنب فرودگاه کیش منتقل می شوند.