انتصاب سرپرست جدید معاونت مالی و اداری شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش

مهندس بابک خالقی سرپرست معاونت مالی و اداری شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش شد.

صدا و سیما حلقه اتصال مردم و سازمان منطقه آزاد کیش است

دکتر مظفری نقش صدا و سیما درتعامل سازنده با مردم و پیشبرد اهداف سازمان را بسیار موثر بر شمرد.

معرفی رییس جدید اداره آموزش و پرورش کیش

سید جواد قوامی نژاد رییس جدید اداره آموزش و پرورش کیش شد.

آغاز تمرینات غواصی ارتش های جهان در آب های نیلگون خلیج فارس

تیم های غواصی عمق ارتش های جهان از روز گذشته هشتم مرداد تمرینات خود را در آب های کیش آغاز کردند.