استفاده بهینه از ظرفیت های فرهنگی و تاریخی کیش در رونق گردشگری

دکتر مظفری از برگزاري نوروز تابستانی و تقویم دریانوردی کیش به عنوان محورهای اصلی فعالیت های تابستانی کیش در سال آینده خبر داد.