انتصاب جدید در معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش، رضا اردلان را به عنوان سرپرست مدیریت بازاریابی و تبلیغات گردشگری منصوب کرد.

جشنواره تابستانی کیش 20 تیر آغاز می شود

در جشنواره تابستانی کیش هر هفته یک خودرو به قید قرعه به گردشگران اهدا می شود.

جزیره کیش می تواند الگوی طرح های نوین آموزشی، علمی و پرورشی در کشور باشد.

سید جواد حسینی سرپرست وزارت آموزش و پرورش در دیدار با دکتر مظفری تاکید کرد: جزیره کیش باظرفیت های ارزشمند می تواند به الگوی کشوری اجرای طرح های نوین آموزشی، علمی و پرورشی تبدیل شود.