پایان مسابقات شنا پسران در جام رمضان

مسابقات شنا پسران در 7 رده سنی با معرفی نفرات برتر به پایان رسید.

بانک ها باید تسهیل گر و موتور محرکه فعالیت های اقتصادی باشند

دكتر آخوندي سرپرست معاونت اقتصادي و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد كيش عملکرد اصولی و موفق بانكها به عنوان شاهرگ اقتصاد مناطق آزاد راعامل مهمی در رونق اقتصادی کشوربرشمرد.