معرفی سرپرست جدید هیأت ورزش های رزمی منطقه آزاد کیش

احمد پاک نهاد به سمت سرپرست هیأت ورزش های رزمی منطقه آزاد کیش منصوب شد.

ادامه فعالیت مهد کودک های باغچه و رنگین کمان با دستور دکتر مظفری

با دستور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش مهد کودک های "باغچه" و "رنگین کمان" برای ارائه خدمات به شهروندان به فعالیت خود ادامه می دهند.