جزیره کیش پیشرو در اجرای طرح حذف کیسه های پلاستیکی

مشاور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش بر ضرورت مشارکت گسترده ساکنان و گردشگران دررفع چالش های محیط زیستی در جزیره کیش تاکید کرد.