قهرمانی کاراته کای جزیره کیش در سوپر لیگ کاراته کشور

کاراته کای جزیره کیش در جایگاه قهرمانی سوپر لیگ کاراته کشور ایستاد.

دعوت از هندبالیست جزیره کیش به منظور شرکت در اردوی تیم ملی هندبال ساحلی

هندبالیست جزیره کیش برای نخستین بار به اردوی تیم ملی هندبال ساحلی دعوت شد.