بندرگاه کیش پیشرو در خدمات دهی به گردشگران درنوروز 98

بندرگاه تجاری کیش در نوروز 98 برای اولین بار درکشور با بهره گیری از سامانه هوشمند، خدمات دهی به گردشگران وخودروها را تسریع وتسهیل کرد.