دفاع از بیت المال وظیفه جدی مسئولان است

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش در آخرین جلسه شورای اداری سال 97 گفت: دفاع از بیت المال وظیفه همه مسئولان است.

جزیره کیش میزبان اولین کنفرانس بین المللی صلح پژوهی

اولین کنفرانس بین المللی صلح پژوهی در جزیره کیش برگزار می شود.