تقدیر از کارکنان حوزه های خدماتی با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش

درمراسمی با حضور دکتر مظفری از کارکنان واحدهای خدماتی سازمان منطقه آزاد کیش، شرکت ها و موسسات تابعه تقدیرشد.