امضای تفاهم نامه بین سازمان منطقه آزاد کیش و شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد

تفاهم نامه همکاری‌های فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، گردشگری و اقتصادی بین سازمان منطقه آزاد کیش و شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد امضاء شد.