جزیره کیش میزبان نمایشگاه فارماپک خاورمیانه

نخستین نمایشگاه فارماپک کشور، 10 تا 12 بهمن به میزبانی جزیره کیش برگزار می شود.