رکورد بیشترین تردد مسافر در فرودگاه بین المللی کیش ثبت شد

رکورد تردد گردشگران در فرودگاه بین المللی جزیره کیش در22 بهمن امسال شکسته شد.

جزیره کیش باید محل اجرای پروژه های با کیفیت باشد

دکتر مظفری در آیین افتتاح مجموعه مسکونی پارسیس گفت: باید پروژه های با کیفیت در کیش اجرا شود.