‎در اولين هفته برگزاري ميز خدمت، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش مستقيم با مردم گفت و گو كرد

‎دكتر غلامحسين مظفري نخستين مسئولي بود كه در طرح میز خدمت و گفتگوی مستقیم مردم با مسؤلان جزیره کیش پاسخگوي شهروندان بود.