استقبال بی نظیر از نهمین نمایشگاه ونمایش هوایی در جزیره کیش

برگزاری باشکوه نهمین نمایشگاه بین المللی صنایع هوایی و هوانوردی کشور، گردشگران زیادی را به جزیره کیش جذب کرد.

پیام اصلی رسول خدا مبتنی بودن ایمان با آگاهی و آزادی است

انصاری لاری گفت: پیام جدی و اصلی پیامبر خاتم این است که ایمان، مبتنی بر آگاهی و آزادی و نیز ذوق قلبی و دریافت عارفانه و عاشقانه باشد.