برگزاری اولین دوره مسابقات شطرنج استاندارد در جزیره کیش

جزیره کیش میزبان اولین دوره مسابقات شطرنج استاندارد ( ریتینگ ) می شود.

جاذبه های طبیعی کیش منحصر به فرد است

شرکت کنندگان خارجی مسابقات ربوکاپ جذابیت های طبیعی جزیره کیش را منحصر به فرد عنوان کردند.