درخشش بانوان کاراته کای کیش در جایگاه سوم مسابقات قهرمان کشوری

تیم کاراته بانوان جزیره کیش مقام سوم کشوری سبک شیتوریو اینویی ها را به دست آورد.

اجرای آیینی گروه هنری مهرگان ویژه بانوان در جزیره کیش

برای اولین بار در جزیره کیش گروه هنری مهرگان برای بانوان برنامه آیینی اجرا می کند.