برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش برگزار شد.

برگزاری جنگ کودک در بیست و یکمین جشنواره تابستانی کیش

جنگ کودک جشنواره تابستانی کیش با حضور گروه فیتیله 2 برگزار می شود.

تغییر ساعت کار سازمان منطقه آزاد کیش

ساعت کار سازمان منطقه آزاد کیش تغییر کرد.