هنرمندان گلستانی، میهمان هفته فرهنگی استانها در بیست و یکمین جشنواره تابستانی کیش

جزیره کیش در دومین هفته از جشنواره تابستانی، میزبان آیین ها و سنت های استان گلستان است.