استقبال از گردشگران تابستانی کیش با نمایش گروه های هنری

گروه های شاد هنری در فرودگاه کیش به استقبال گردشگران تابستانی می روند.

افزایش نظارت های آتش نشانی کیش در جشنواره تابستانی

با هدف افزایش ایمنی در حوزه های خدمات دهی به گردشگران تابستانی، نظارت های اداره آتش نشانی کیش افزایش یافته است.

مناطق آزاد در هفته ای که گذشت

عناوین مهم ترین اخبار مناطق آزاد کشور در طول هفته گذشته را مرور می کنیم.