افتتاح موسسه عالی توسعه وتربیت مدیران نظام سلامت ایران درکیش

همزمان با افتتاح گسترده طرح های سلامت درسراسر کشور، موسسه عالی توسعه وتربیت مدیران نظام سلامت ایران درجزیره کیش افتتاح شد.

نشست رییس مرکز توسعه سلامت کیش با اصحاب رسانه درگرامیداشت هفته سلامت

درگرامیداشت هفته سلامت، دکتر رضانیا با اصحاب رسانه کیش دیدار وگفت وگو کرد.