همایش فناوری و تجهیزات مقابله با آلودگی های دریا با حضور بیش از70 شرکت کننده داخلی وخارجی در جزیره کیش

تازه ترین فناوری های جمع آوری آلودگی های نفتی در دریا در همایش تجهیزات مقابله با آلودگی های دریا در جزیره کیش ارائه شد.

گرامیداشت روزملی خلیج فارس درسلسله همایش های کیش پژوهی

سلسله همایش های کیش پژوهی به مناسبت 10 اردیبهشت با موضوع خلیج فارس برگزار شد.

ديدار معاون فرهنگي اجتماعي سازمان منطقه آزاد كيش با اعضاي شوراي شهر

معاون فرهنگي اجتماعي سازمان منطقه آزاد كيش به ديدار اعضاي شواري شهر كيش رفت .