محمود افشار دوست سرپرست جدید موسسه ورزش و تفریحات سالم کیش شد

با حکم مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، محمود افشار دوست به عنوان عضو هیات مدیره و سرپرست موسسه ورزش و تفریحات سالم کیش منصوب شد.