اعزام تيم تنيس روي ميز بانوان كيش به مسابقات كشوري

تيم تنيس روي ميز بانوان كيش برای حضور در مسابقات تور ايراني به شيراز اعزام مي شود.

به توسعه ورزش کیش ، امروز بیشتر امیدوارم

بانوی قهرمان کماندار جهان از امید آفرینی درحوزه ورزش جزیره با حضورتیم جدید مدیریتی در سازمان منطقه آزاد کیش گفت.

کمیته نظارت جزیره کیش آماده پاسخگویی به شکایات شهروندان وگردشگران درنوروز 97

رییس کمیته نظارت وارزیابی عملکرد از آمادگی این کمیته برای پاسخگویی به شکایات گردشگران نوروزی خبرداد.