دوره آموزشی آشنایی با بیماری های ناشی از محیط کار در کیش برگزار شد

در یک دوره آموزشی، کارگران سایت بازیافت کیش با بیماری های ناشی از محیط کار آشنا شدند.

استخر کرانه و المپیک آماده ارائه خدمات به گردشگران نوروزی کیش

ساکنان و گردشگران جزیره کیش در نوروز 97 از امکانات ورزشی زمینهای تنیس، سوارکاری و استخر مجموعه المپیک و استخر کرانه استفاده می کنند.

جزیره کیش نگین خلیج فارس برای نوروز آماده می شود

بیش از 2 میلیون 500 بوته گل فصلی در آستانه نوروز در جزیره کیش کاشته شد

کیش را الگوی اجرای آیین چهارشنبه آخر سال در کشور کنیم

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش گفت: جزیره زیبای کیش می تواند الگویی در آیین چهارشنبه آخر سال برای کل کشور باشد.