كيش مي تواند با حمايت نظام و دولت به كمك اقتصاد كشور بيايد

دكتر انصاري لاري در پانزدهمین نشست معاونان فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمانهای مناطق آزاد صنعتی و تجاری کشور در جزیره کیش گفت: جزيره كيش مي تواند در صورت اراده نظام و دولت در بهبود وضعيت اقتصادي كشور نقش موثري ايفا كند.

بازديد مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش از روند آماده سازي جزيره هندورابي، بنادر آفتاب و چيرويه

دكتر انصاري لاري به منظور بررسي وضعيت براي ميزباني از مسافران نوروزي از جزيره هندورابي و بنادر آفتاب و چيرويه ديدن كرد.