آغاز نام نویسی دوره های آموزشی زمستانه در فرهنگسراهای کیش

نام نویسی دوره های آموزشی زمستانه، ویژه رده های مختلف سنی در فرهنگسراهای کیش انجام می شود.

اعلام 3 برنامه ورزش همگانی در جزیره

3 برنامه هیات ورزش های همگانی معاونت ورزش و تفریحات سالم با گروه هدف خانواده ها اعلام شد.

برگزاری مسابقه ورزش سه گانه در کیش

با هدف ترویج فرهنگ ورزش، رقابت های سه گانه در کیش برگزار می شود.