حسین ثابت : همسو با نگاه تحول گرایانه دکتر انصاری لاری به کیش باز می گردم

سرمایه گذار بزرگ بین المللی اعتقاد راسخ به توان و تجربه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش را عامل بازگشت دوباره خود به کیش دانست.