نانوایی های کیش تحت نظارت مداوم قرار دارند

عملکرد اداره غله و تعزیرات آرد و نان در شش ماه نخست سال 96 جزیره کیش اعلام شد.

برگزاری مراسم تعزیه خوانی در کیش

مراسم تعزیه خوانی در جزیره کیش برگزار می شود.

برگزاری مسابقات ورزشی همگانی ویژه کارکنان ادارات کیش

به مناسبت هفته تربیت بدنی مسابقات ورزشی همگانی ویژه کارکنان ادارات کیش برگزار می شود.

آغاز هفته سلامت روان با شعار سلامت روان در محیط کار

سلامت روان در محیط کار به عنوان شعار امسال هفته سلامت روان انتخاب شد.