سفر بیش از 34 هزار نفر از مسیردریایی به کیش در بیستمین جشنواره تابستانی

در طول بیستمین جشنواره تابستانی کیش 34 هزار و 681 نفر از مسیر دریایی به جزیره کیش سفرکردند.

برگزاری دوره های آموزشی هفتگی برای مادران باردار و شیرده در جزیره کیش

چهارشنبه هر هفته دوره های آموزشی برای مادران باردار و شیرده در بیمارستان جزیره کیش برگزار می شود.