راه اندازی کلینیک نوروتراپی در کلینیک امام علی (ع) کیش

کلینیک نوروتراپی در کلینیک امام علی (ع) جزیره کیش راه اندازی شد.