درخشش تیم چرتکه کودکان کیش در پنجمین دوره مسابقات سراسری کودکان هوشمند و مسابقات ملی نابغه ها

در پنجمین دوره مسابقات سراسری کودکان هوشمند و مسابقات ملی نابغه ها تیم کودکان امور زنان منطقه آزاد کیش توانست به مقام سوم کشوری دست یابد.

اعلام برندگان شصت و هفتمین شب از بیستمین جشنواره تابستانی کیش

اسامی برندگان شصت و هفتمین شب از بیستمین جشنواره تابستانی کیش اعلام شد.